Dějiny Národního divadla. I, Národní divadlo a jeho budovatelé.

Bartoš, Jan
Sbor pro zřízení druhého Národního divadla v Praze, 1933. 359 s.