Dějiny Musea království českého.

Nebeský, Václav Bolemír
Nákladem Musea království českého, 1868. 207 s.