Dějiny Moravy. Díl 4, Svobodný stát a okupace.

Bartoš, Josef; Trapl, Miloš
Muzejní a vlastivědná společnost, 2004. 287 s.
Edice: Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; sv. 9