Dějiny města Volyně.

Teplý, František
2., dopl. vyd. Nákladem Peněžních ústavů volyňských, 1933. 431 s.