Dějiny města Brna. 2.

Dřímal, Jaroslav; Peša, Václav
Vyd. 1. Blok, 1973. 378 s., ca 100 s. obr. příl. +