Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl pátý, V branách nového věku.

ed. Šusta, Josef
Melantrich, 1938. XXXII - 731 - s.