Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl <<třetí=3>>, Základy středověku.

Bidlo, Jaroslav; Šusta, Josef
Melantrich, 1937. xlvi, 768 s., [8] s. obr. příl