Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl <<pátý=5>>, V branách nového věku (1450-1650).

Bidlo, Jaroslav; Šusta, Josef
Melantrich, 1938. xxxii, 731 s., [8] l. obr. příl