Dějiny královského města Kolína nad Labem. Oddělení prvé, Do roku 1618.

Vávra, Josef
Nákladem knihkupectví Frant. Hoblíka, 1878. 259 s.