Dějiny královské České komory od roku 1527. Část <<I=1>>, Začátky organisace České komory za Ferdinanda I.

Pešák, Václav
Ministerstvo vnitra republiky Československé, 1930. 399 s.
Edice: Sborník archivu Ministerstva vnitra republiky Československé (samostatná příloha "Věstníku ministerstva vnitra) ; sv. 3