Dějiny Komunistické strany Sovětského svazu : učebnice.

4., přeprac., dopl. a rev. vyd. Svoboda, 1975. 695, [2] s.