Dějiny Irska.

Moody, T. W; Martin, F. X
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 419 s.
Edice: Dějiny států