Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967.

Häufler, Vlastislav
Vyd. 1. Universita Karlova, 1967. 421 s., 20 s. obr. příl. +