Dějiny Francie.

Maurois, André
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 495 s.