Dějiny filmu.

Smrž, Karel
Družstevní práce, 1933. 781 s.
Edice: Orbis pictus ; n.ř. 5