Dějiny evropské hudby.

Černušák, Gracian; ed. Mužík, František
4., přehl. a dopl. vyd. (v Pantonu 2. vyd.). Panton, 1972. 527, 1 s., obr. příl