Dějiny evropské civilizace. I.

Čornej, Petr
2., dopl. vyd. Paseka, 1997. 367 s.