Dějiny druhé světové války 1939-1945 ve dvanácti svazcích. Svazek 6, Zásadní obrat ve válce.

ed. Chorošilov, G. T; ed. Parot'kin, I. V; ed. Dzúr, Martin; ed. Grečko, Andrej Antonovič
Vyd. 1. Naše vojsko, 1979. 499 s., ca 110 s. foto příl. +