Dějiny československé žurnalistiky : [vysokošk. učebnice pro posl. fak. žurnalistiky]. Díl 1, Český periodický tisk do roku 1918.

Beránková, Milena
1. vyd. Novinář, 1981. 274 s., [16] s. obr. příl