Dějiny českého divadla, Doba obrozenská 1771-1824.

Vondráček, Jan; ed. Müller, Vladimír
1. vyd. Orbis, 1956. 688 s., [56] obr. příl
Edice: Knihovna divadelní tvorby