Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí.

ed. Hrubec, Marek; ed. Bárta, Miloš
Masarykova dělnická akademie, . 192 s.