Dějiny českého a československého práva do roku 1945.

Malý, Karel
3., přeprac. vyd. Linde, . 673 s.