Dějiny českého a československého práva do roku 1945.

Malý, Karel
Linde, . 572 s.