Dějiny české literatury.

Vlček, Jaroslav; ed. Svejkovský, František; ed. Šebesta, Jakub
V Čs. spis. 1. vyd. Československý spisovatel, 1951. 652, [2] s.