Dějiny Bulharska.

Rychlík, Jan
2. doplněné a přepracované vyd. Lidové noviny, 2002. 516 s.
Edice: Dějiny států