Dějiny architektury.

Reaburn, Michael
Vyd. 1. Odeon, 1993. 317 s.
Edice: Architektura ; Sv. 6