Dějepisný rozbor rukopisu Králodvorského.

Letošník, Josef
Morav. akc. knihisk. tisk, 1910. 104 s.