Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1, Pravěk a starověk.

Popelka, Miroslav; Válková, Veronika
2. vyd. SPN - pedagogické nakladatelství, 2008. 143 s.