Dějepis města Prahy.

Tomek, Václav Vladivoj
2. vyd. Nákladem knihkupectví Fr. Řivnáče (Antonína Řivnáče), 1892. 7 sv