Dějepis města Prahy. Díl VII.

Tomek, Václav Vladivoj
2., opravené vyd. nákladem knihkupectví Fr. Řivnáče, 1906. vi, 431 s.