Dějepis města Prahy. Díl V.

Tomek, Václav Vladivoj
2., rozmn. vyd. nákladem knihkupectví Fr. Řivnáče, 1905. 355 s.
Edice: Nowočeská bibliothéka