Dějepis města Prahy. Díl 7.-8.

Tomek, Václav Vladivoj
Museum království Českého, 1886. 422, 547 s.