Dějepis města Prahy. Díl 1.

Tomek, Václav Vladivoj
Řivnáč, 1855. 630 s.
Edice: Novočeská bibliotéka ; č. 18