Dějepis Brna.

Šujan, František
2. vyd. dopl. do r. 1925. Musejní spolek, 1928. 609 s., 8 obr. příl
Edice: Vlastivěda moravská. Díl II, Místopis ; 48