Děje vysokých škol Pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622).

Winter, Zikmund
Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1897. 230 s.