Dědicové.

Hejcman, Pavel
2. vyd., ve Sfinze 1. vyd. Sfinga, 1992. 185 s.