Dědičnost v přírodě a ve společnosti.

Sekla, Bohumil
3. vyd. Život a práce, 1948. 305 s.