Dávné i dnešní dětské modlitby.

Karmelitánské nakladatelství, 1997. 47 s.