Danuška.

Mačingová, Božena; il. Hložník, Vincent
5. vyd. Východoslov. vydav, 1982. 106 s.