Daňová teorie a politika.

Kubátová, Květa
3., přeprac. vyd. ASPI, . 263 s.