Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace v EU se základními judikáty SD EU včetně zapracování Lisabonské smlouvy a novelizací směrnice 2006/112/ES.

Široký, Jan
4., aktualiz. vyd. Linde, 2010. 351 s.
Edice: Praktická ekonomická příručka