Dámy kradou také a jiné soudničky : dekameron soudniček.

Jeníček, Josef; il. Jiránek, Vladimír
2. vyd. Panorama, 1990. 293 s.