Dálkový přenos dat : vysokošk. příručka pro vys. školy techn. směru.

Pužman, Josef
2., přeprac. vyd. SNTL, 1985. 507 s.
Edice: Automatizace a regulace ; Sv. 20