Dálkové povídky.

Vrbová, Alena
1. vyd. Čs. spis, 1967. 98 s.