Daleko od Moskvy.

Ažajev, Vasilij Nikolajevič; il. Podljasskaja, Lidija Petrovna
7. vyd., ve Světě sovětů 1., nově přeprac. vyd. Svět sovětů, 1956. 518, [iv] s., [13] s. obr. příl