Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství : anglicko-česko-francouzsko-německý : vypracován v rámci projektu PHARE "Harmonizace práva České republiky s právem ES" CZ 9304-01-01-01.

Tichý, Luboš
Linde, 1997. 202 s.