Čtyři evangelia : nový překlad.

Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSR v Ústředním církevním nakl, 1973. 307 s.