Čtvrtý desítiletý rejstřík bibliografický Českého č asopisu historického za léta 1925-1934 : práce z dějin všeobecných a cizích.

Klik, Josef
Historický klub, 1936.