Čtení o veřejném mínění : pozvání do světa názorů lidí.

Vacek, Lubomír
Orego, 1997. 125 s.