Čtení o srovnavací mluvnici slovanské na universitě pražské.

Čelakovský, František Ladislav
F. Řivnáč, 1853. 12, 357 s.
Edice: Spisy musejní ; č. 47